Prevádzkovateľ (fakturačná adresa a sídlo spoločnosti)

Media RTVS, s. r. o.
Mýtna 1
817 55 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 35 967 871
DIČ: 2022100817
IČ DPH: SK2022100817

Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 38558/B

Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK50 1100 0000 0029 4909 5260
BIC: TATRSKBX

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Odbor výkonu dohľadu

Prievozská 32
P.O. Box 5
820 07 Bratislava 27
Slovensko

tel. č.: +421 (0) 2/ 58272 172 alebo 02/58272 104
fax č.: +421 (0) 2/ 58272 170, e-mail: ba@soi.sk

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prostredníctvom nasledujúcej platformy alternatívneho riešenia sporov: http://ec.europa.eu/odr

Produkt bol pridaný do košíka